Kuntavaalit  kesäkuussa 2021

Olen ehdolla kesäkuun 2021 kuntavaaleissa Vantaan Vihreiden ehdokkaana. Alta voit tutustua minulle tärkeisiin asioihin, joiden puolesta teen aidosti töitä jo nyt toimiessani Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro mitä ajatuksia vaaliteemani sinussa herättävät. Kehitetään yhdessä Vantaata entistä paremmaksi paikaksi asua, tehdä töitä ja vierailla – ihan kaikille.

Vaaliteemat

Vahva talous turvaa palvelut

Taloudellinen vastuullisuus on sitä, että tämän hetken palveluiden lisäksi turvataan myös tulevien kaupunkilaisten palvelut ja hyvinvointi. Vahva kuntatalous mahdollistaa palvelut ja turvaa hyvinvointia. Kaupunki tarvitsee työtä, yrityksiä ja elinvoimaa. Vetovoimainen kaupunki houkuttelee asumaan, yrittämään ja tekemään töitä.

Taloudellista vastuullisuutta on myös se, että ihmisiä autetaan jo ennen kuin ongelmat ehtivät kärjistyä. On aina sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisaampaa puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Elinvoimainen kaupunki pitää huolta asukkaista ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluja kaikille niitä tarvitseville.

 

Monimuotoinen lähiluonto lisää hyvinvointia

Monimuotoinen luonto on elinehtomme. Kaupungeissa luonto nousee tärkeään rooliin. Tiivistyvässä kaupungissa luonto on herkästi uhattuna rakentamispaineen alla. Luonnon itseisarvon lisäksi meidän tulee havaita kaikki ne hyödyt, joita luonto meille tarjoaa ilmanpuhtauden, meluntorjunnan, virkistyksen, liikuntamahdollisuuksien, terveyden ja hyvinvoinnin kautta.

 Monimuotoista lähiluontoa pitää varjella, mutta sitä voidaan myös lisätä kaupungeissa. Asutuksen lähellä sijaitsevat lähimetsät ovat asukkaille tärkeitä pakopaikkoja kaupungin kiireestä. Joutomaiden pajukot ovat monien lintujen ja hyönteisten koti. Luontoa voi tuoda puistoihin, liikennealueille, pientareille ja parkkipaikoille luonnonkukkaniittyjen, hallitun hoitamattomuuden, luontaisten lajien ja ötökkähotellien avulla. Lähipuiston pölyttäjäystävälliset kasvivalinnat tuovat lisää pörriäisiä myös kuntalaisten pihoille – ja varmistavat hyvän omena- ja marjasadon.

 

Kulttuuri tekee kaupungista hauskemman

Vantaa on karkea- ja pienkulttuurin luvattu kaupunki ja täynnä mahdollisuuksia. Kaupunkilaisia pitää rohkaista tekemään, kokemaan, kehittämään ja luomaan. Kaupungin lukuisat asukasyhdistykset ja kulttuuritoimijat luovat omaleimaista kaupunkia. Tarvitsemme isoja ja pieniä tapahtumia, aktiivista asukastoimintaa, kekseliäitä pienyrityksiä, taidetta, iloa ja elämää. Annetaan kulttuurin valaista ja kohottaa meidät arjen yläpuolelle.

Vantaa tarvitsee kulttuurille toimivat tilat, toimijoille riittävän tuen, kokeiluille avoimen toimintakulttuurin. Vantaan kulttuurimäärärahat ovat merkittävästi pienemmät kuin muissa vastaavankokoisissa kaupungeissa. Kulttuurin rahoitusta on nostettava.