Puhe Vantaan yleiskaavan käsittelyssä

Käsillä olevan yleiskaavan valmistelussa on jo käynnistysvaiheessa tunnistettu lähiluonnon merkitys vantaalaisille asukkaille. Lähimetsät, pellot pientareineen, niityt, pusikot, pöpeliköt ja erilaiset pienvesistöt tarjoavat meille paitsi pakopaikkoja hektisestä...